THỎA ƯỚC SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Điều 1: Quy định chung:

Thành viên truy cập và sử dụng (gọi tắt là thành viên) thông tin tại website Congtyquatang.com.vn (Gọi tắt là Quà tặng SanGiacó trách nhiệm tuân thủ Thỏa ước sử dụng dịch vụ này, được công bố công khai tại Quà tặng SanGia

 

Điều 2: Thông tin:

Thành viên không được phép sao chép, sử dụng thông tin từ Quà tặng SanGia vào các mục đích thương mại khi chưa có sự đồng ý của Quà tặng SanGia.

Mọi thông tin Quà tặng SanGia cung cấp mang tính chất tham khảo để tiến tới việc mua bán hàng hóa giữa thành viên và nhà cung cấp. Quà tặng SanGia chỉ chịu trách nhiệm pháp lý với những thông tin có trong hợp đồng mà Quà tặng SanGia trực tiếp tham gia ký kết.

Nếu thông có sự thay đổi so với thông tin được công bố tại Quà tặng SanGiaNhân viên chăm sóc khách hàng của Quà tặng SanGia sẽ thông báo cho khách hàng trong thời gian sớm nhất có thể, nhưng đảm bảo trước thời điểm thành viên ký hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc xác nhận đơn hàng.

 

Điều 3: Bảo mật thông tin thành viên:

Quà tặng SanGia cam kết chỉ sử dụng thông tin do thành viên cung cấp vào mục đích giúp thành viên mua hàng và cập nhật thông tin tại Quà tặng SanGiaĐồng thời triển khai các giải pháp kỹ thuật cần thiết nhằm bảo mật thông tin thành viên.

Khi thành viên có dấu hiệu vi phạm Thỏa ước này hoặc hợp đồng với nhà cung cấp, Quà tặng SanGia có quyền sử dụng thông tin thành viên nhằm mục đích xác minh sự việc. Đồng thời Quà tặng SanGia sẽ thông báo đến thành viên qua Email hoặc Số điện thoại

Khách hàng có trách nhiệm tự bảo mật user và mật khẩu của mình, đồng thời chịu các trách nhiệm phát sinh nếu chia sẻ hoặc để lộ thông tin thành viên cho bên thứ 3.

Bất cứ tổ chức, cá nhân nào cố ý xâm phạm trái phép thông tin thành viên Quà tặng SanGia vì bất cứ mục đích gì đều sẽ phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

 

Điều 4: Trách nhiệm của thành viên

Cung cấp thông tin thật khi đăng ký thành viên, mọi vấn đề phát sinh do cung cấp sai thông tin Quà tặng SanGia sẽ không chịu trách nhiệm.

Mua hàng khi thực sự có nhu cầu. Mọi hành vi cố ý đặt hàng ảo gây ảnh hưởng đến hoạt động đến hoạt động của Quà tặng SanGia đều có thể bị xem xét thu hồi user và truy cứu trách nhiệm trước pháp luật.

Không thực hiện các hành vi gây cản trở, gián đoạn hoạt động của Quà tặng SanGia

 

Điều 5: Quyền của thành viên

Tất cả các quyền lợi hợp lý cùa người mua hàng theo quy định của Pháp luật.

Yêu cầu Quà tặng SanGia xóa thông tin nếu không muốn tiếp tục là thành viên của Quà tặng SanGia

 

Điều 6: Thời điểm phát sinh trách nhiệm mua bán hàng hóa

Thời điểm phát sinh trách nhiệm của Quà tặng SanGia đối với thành viên là thời điểm Nhân viên chăm sóc khách hàng xác nhận đơn hàng và thông báo thời gian giao hàng qua điện thoại.

Thời điểm phát sinh trách nhiệm của Nhà cung cấp với khách hàng là thời điểm hai bên ký hợp đồng mua bán hàng hóa với nhau.

Trước các thời điểm kể trên các bên chưa bị ràng buộc trách nhiệm mua bán hàng hóa với nhau, nhưng vẫn bị ràng buộc bởi các quy định còn lại của thỏa ước này.

 

Điều 7: Xử lý vi phạm

Quà tặng SanGia có quyền thu hồi mật khẩu, thu hồi đơn hàng và các thông tin do thành viên đã cung cấp nếu thành viên vi phạm nghiêm trọng Thỏa ước này.

Quà tặng SanGia có quyền áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm khác mà pháp luật cho phép nếu thành viên vi phạm Thỏa ước này.

Những vấn đề vi phạm nằm ngoài thẩm quyền giải quyết của Quà tặng SanGia sẽ đươc giải quyết theo quy định của Pháp luật.

 

Điều 8: Triển khai thực hiện

Quy Chế này có hiệu lực áp dụng ngay khi được đăng tải trên Quà tặng SanGia. SanGia có quyền sửa đổi Quy Chế này bằng cách thông báo công khai trên Quà tặng SanGia. Quy Chế sửa đổi có hiệu lực sau 05 ngày kể từ khi thông báo về việc sửa đổi Quy Chế được đăng tải trên Quà tặng SanGia.

Trong trường hợp nội dung quy định tại Pháp luật, Hợp đồng, Quy Chế, Thông tin chi tiết tại giao dịch có sự khác biệt thì áp dụng theo thứ tự ưu tiên như sau: Pháp luật > Hợp đồng > Thông tin chi tiết tại giao dịch > Quy chế.

Quà tặng SanGia và thanh viên cam kết tuân thủ Quy Chế này.